Svenskspråkig verksamhet

Helsingin Kouluraittiuspiiri är en förening som idkar rusmedelsförebyggande verksamhet speciellt bland barn och ungdomar. Föreningens verksamhet startade år 1958. Sedan år 2002 har vi jobbat också på svenska. En del av arbetet sker i samarbete med vår dotterförening Ung i fokus.

De program som Helsingin Kouluraittiuspiiri erbjuder har som mål att utöka ungas möjligheter att göra genomtänkta val i livet samt stärka deras psykosociala resurser. Inom programmen uppmärksammas de krav samhället ställer och de förväntningar samhället har på individen. Dessa faktorer, som tas upp i en relativt liten utsträckning inom skolvärlden, sammanfattas till en helhet som stöder de ungas förmåga att hantera det egna livet. Det handlar om jagets utveckling i interaktion med andra i en samhällelig kontext.

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar främst i åldern 10-18, vilket innebär att vi når en viktig grupp individer i vårt centrala verksamhetsområde. 

Våra metoder