Helsingin Kouluraittiuspiiri ry on sitoutumaton ehkäisevää päihde- ja perhetyötä tekevä järjestö.

Järjestön työmuotojen tarkoituksena on: 

  • lisätä lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia
  • tukea vanhemmuutta
  • ehkäistä syrjäytymistä
  • herättää keskustelua päihteistä
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä 
  • edistää yhteisvastuuta

Helsingin Kouluraittiuspiiri ry toteuttaa erilaisia ohjelma- ja toimintakokonaisuuksia, joissa lapsi ja nuori kohdataan kokonaisvaltaisesti. Ongelmien sijasta korostamme murrosikään sisältyvää uutta mahdollisuutta. Keskeistä on yhteistyön ja vuorovaikutuksen opetteleminen; sosiaalinen prosessi ja omakohtainen oivaltaminen. Toimintamallimme antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia etsiä sekä vertailla erilaisia vaihtoehtoja terveytensä ja hyvinvointinsa tueksi. 

Helsingin Kouluraittiuspiirin toiminta on alkanut vuonna 1958.